Metody pracy

dr Anna Regner

„Istnieje tylko jeden sposób na rozwiązanie problemu, musimy się z nim zmierzyć”.

~ (Autor nieznany)