Integracja sensoryczna

Integracja Sensoryczna wg Jean Ayres jest organizowaniem, interpretacją, przetwarzaniem bodźców zmysłowych i ich integracją w układzie nerwowym.

Metodę opracowała dr psychologii wychowawczej Jean Ayres.
Podstawą integracji sensorycznej jest koncepcja neurofizjologiczna.

Terapia Integracji Sensorycznej ma na celu:

  • regulację czuciową ciała
  • koordynację między dwiema stronami ciała
  • koncentrację uwagi
  • planowanie i celową aktywność ruchową

Najczęstszymi przyczynami trudności w prawidłowym funkcjonowaniu (motoryce dużej, małej, koncentracji uwagi, mowie, uczeniu się) są minimalne zaburzenia neurologiczne, powodujące nieprawidłową organizacje układu nerwowego i zaburzeń w odbieraniu i przetwarzaniu bodźców płynących ze zmysłów dotykowego, prioprioceptywnego i westybularnego, których integracja umożliwia prawidłowe działanie zmysłów wyższego rzędu (słuchu i wzroku). Program zakłada polisensoryczną stymulację poprzez oddziaływanie na kanały sensoryczne.

Integracja sensoryczna to proces organizacji informacji docierających do ciała pochodzących z poszczególnych kanałów zmysłów, tak by mogły prowadzić do wykształcenia się praksji.

dr Anna Regner