dr Anna Regner

dr Anna Regner

„Moją misją jest wspieranie i wspomaganie w trudnym procesie rehabilitacyjnym związanym z odzyskiwaniem utraconych funkcji na skutek wad genetycznych, zaburzeń układu nerwowego oraz uszkodzeń i urazów po wypadkach.”

~ Anna Regner

Działalność zawodowa

Dr n. hum. Anna Regner zajmuje się neurologopedią.

Jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Logopedii Klinicznej i Neurologopedii na Wydziale Nauk o Zdrowiu przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Przez piętnaście lat była kierownikiem Podyplomowych Studiów z Wczesnej Interwencji i Wspomagania Małego Dziecka przy DSW we Wrocławiu.

Odbyła liczne kursy i szkolenia zarówno w kraju jak i za granicą z zakresu integracji sensorycznej, masażu niemowlęcego, terapii ustno twarzowej Castillo Moralesa, terapii czaszkowo- krzyżowej, technik znoszenia bólu wg koncepcji Rossa Emmetta i inne.

Uczestniczy od wielu lat w konferencjach naukowych i turnusach międzynarodowych m.in. w USA, Kanadzie, Singapurze, Malezji, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Jest członkiem Stowarzyszenia Castillo Moralesa.

Wykształcenie

Uniwersytet Szczeciński (2004)
Wydział Humanistyczny, obrona pracy doktorskiej i uzyskanie tytułu doktora nauk humanistycznych
Uniwersytet Wrocławski (1975-1979)
Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza, uzyskanie dyplomu magistra pedagogiki
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (1981-1983)
Wydział Humanistyczny – Logopedia, Lublin, uzyskanie dyplomu logopedy
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP (1999-2000)
Studia Podyplomowe „Diagnoza i terapia pedagogiczna”, Szczecin

Doskonalenie zawodowe

Kurs praktyczny Emmetta, poziom 2 dla zaawansowanych

17 czerwca 2016

Kurs praktyczny Emmetta, poziom 2 dla zaawansowanych, Wrocław.

Kompleksowa diagnostyka i rehabilitacja dysfagii

6 – 8 maja 2016

Szkolenie z kompleksowej diagnostyki i rehabilitacji dysfagii, Logomedika, Warszawa.

Kurs praktyczny Emmetta, poziom 1 dla zaawansowanych

5 – 6 lipca 2015

Kurs praktyczny Emmetta, poziom 1 dla zaawansowanych, Wrocław.

Kurs Emmetta, moduł 6

30 listopada 2014

Kurs Emmetta, moduł 6, Wrocław.

Kurs Emmetta, moduły 1 – 5

5 – 6 lipca 2014

Kurs Emmetta, Praktyczne Techniki Emmatta moduły 1 – 4 oraz moduł 5, Wrocław.

Praca z kobietą w ciąży, noworodkiem i niemowlakiem

28 – 29 czerwca 2014

Kurs VI stopnia praca z kobietą w ciąży, noworodkiem i niemowlakiem, Poznań.

Praca z dziećmi terapią czaszkowo krzyżową

31.03 – 2 kwietnia 2014

Kurs V stopnia Praca z dziećmi terapią czaszkowo krzyżową, Fundacja Promyk Słońca, Wrocław.

„Słowa nie powinny być większe od czynów.”

~ Henryk Sienkiewicz

Kurs Emmetta, moduł 4

14 – 15 grudnia 2013

Kurs Emmetta, moduł 4, Wrocław.

Trauma i terapia doświadczenia somatycznego

21 – 22 września 2013

Kurs IV stopnia Trauma i terapia doświadczenia somatycznego, wielopoziomowe równoważenie układu nerwowego, Fundacja Promyk Słońca, Wrocław.

Kurs Emmetta, moduł 3

20 – 21 lipca 2013

Kurs Emmetta, moduł 3, Wrocław.

Kurs Emmetta, moduły 1&2

27 – 28 kwietnia 2013

Kurs Emmetta, moduły 1&2 – techniki znoszenia bólu, Wrocław.

Techniki terapii czaszkowo krzyżowej

8 – 10 marca 2013

Kurs III stopnia Zaawansowane techniki terapii czaszkowo krzyżowej, Fundacja Promyk Słońca, Wrocław.

Pływ i pulsacja rytmu czaszkowo krzyżowego

30.11 – 2 grudnia 2012

Kurs II stopnia Pływ i pulsacja rytmu czaszkowo krzyżowego, Fundacja Promyk Słońca, Wrocław.

Terapia czaszkowo krzyżowa

23 – 26 października 2012

Kurs kwalifikacyjny I stopnia terapii czaszkowo krzyżowej obejmującej biodynamikę mechanizmu terapii, Fundacja Promyk Słońca, Wrocław.

Padovan Neurofunkcjonalna Reorganizacja

29.10 – 1 listopada 2011

Kurs I Moduł – Padovan Neurofunkcjonalna Reorganizacja – praca z ciałem, Wrocław.

Kurs wg Koncepcji Castillo Moralesa

4 – 8 sierpnia 2008
5 – 16 stycznia 2009
27.07 – 7 sierpnia 2009

Kurs wg Koncepcji Castillo Moralesa pierwszy w Polsce, uczestnictwo i prowadzenie zajęć praktycznych z nauczycielami z Niemiec, Fundacja Promyk Słońca, Wrocław.

„Nie wstyd nie wiedzieć, lecz wstyd nie pragnąć swojej wiedzy uzupełniać.”

~ Feliks Chwalibóg

Peter Walker’s Baby Massage Teacher Training Course

30.07 – 1 sierpnia 2005

Kurs kwalifikacyjny, Peter Walker’s Baby Massage Teacher Training Course, Case Study 2005, UK Londyn, godzin 25.

Francuskie metody terapii zaburzeń mowy u dzieci upośledzonych umysłowo

27.04 – 3 maja 2002

Szkolenie specjalistyczne „Francuskie metody terapii zaburzeń mowy u dzieci upośledzonych umysłowo”, Instytut Zdrowia i Badań Medycznych w Paryżu, godzin 20.

Kinezjologia edukacyjna dla dzieci z zaburzoną mową

14 – 16 kwietnia 2002

Kurs doskonalący „Kinezjologia edukacyjna dla dzieci z zaburzoną mową”, Międzynarodowy Instytut Psychologii i Kinezjologii, część 1, Warszawa, godzin 50

Usprawnianie wielokierunkowe dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym

18 – 21 czerwca 2001

Kurs doskonalący „Usprawnianie wielokierunkowe dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym w systemie Conductive Education – metoda Andrea Peto”, Klinika Rehabilitacji Neurologicznej, Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, godzin 30.

Autyzm dziecięcy – kryteria diagnostyczne, problemy sensoryczne, wczesne rozpoznawanie i pomoc

18 marca 2001

Kurs szkoleniowy „Autyzm dziecięcy – kryteria diagnostyczne, problemy sensoryczne, wczesne rozpoznawanie i pomoc”, Dolnośląska Izba Lekarska we Wrocławiu, godzin 10.

Integracja między zmysłami – mięsień spastyczny

16 – 18 lutego 2001

Kurs doskonalący „Integracja między zmysłami – mięsień spastyczny”, Międzynarodowy Instytut Franka Mahony w Londynie NW4 HR, UK, godzin 20.

„Sama wiedza nie wystarczy, trzeba jeszcze ją stosować.”

~ Johann Wolfgang Goethe

Metoda integracji sensorycznej według J. Ayres

25 – 28 września 2000

Kurs doskonalący „Metoda integracji sensorycznej według J. Ayres” Uniwersytet Wrocławski – Instytut Pedagogiki, godzin 30.

Ustno-twarzowa terapia regulująca nieprawidłowe napięcie mięśniowe według koncepcji Castillo Moralesa

29.03 – 16 kwietnia 1999

Kurs kwalifikacyjny z neurologopedii „Ustno-twarzowa terapia regulująca nieprawidłowe napięcie mięśniowe według koncepcji Castillo Moralesa” Międzynarodowa Fundacja Promyk Słońca w Monachium, część 2, godzin 140.

Ustno-twarzowa terapia regulująca nieprawidłowe napięcie mięśniowe według koncepcji Castillo Moralesa

26.10 – 13 listopada 1998

Kurs kwalifikacyjny z neurologopedii „Ustno-twarzowa terapia regulująca nieprawidłowe napięcie mięśniowe według koncepcji Castillo Moralesa” Międzynarodowa Fundacja Promyk Słońca w Monachium, część 1, godzin 140.

Szkolenie specjalistyczne w zakresie obsługi komputera

14 – 28 kwietnia 1998

Szkolenie specjalistyczne w zakresie obsługi komputera i programów Word, Excel, Centrum Edukacji Komputerowej ANKOM CEK Wrocław, godzin 20.

Wychowanie i nauczanie integracyjne

25 – 26 lutego 1998

Szkolenie specjalistyczne nt. „Wychowanie i nauczanie integracyjne”, Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa, godzin 15.

Człowiek niepełnosprawny w Europie

4 – 5 maja 1997

Szkolenie specjalistyczne nt. „Człowiek niepełnosprawny w Europie”, Międzynarodowe Centrum Szkoleń Specjalistycznych w Sonnengergu, Niemcy, godzin 30.

Szkolenie specjalistyczne w zakresie obsługi komputera

14 – 28 kwietnia 1998

Szkolenie specjalistyczne w zakresie obsługi komputera i programów Word, Excel, Centrum Edukacji Komputerowej ANKOM CEK Wrocław, godzin 20.

dr Anna Regner