Terapia regulacyjna
Castillo-Moralesa

Ustno twarzowa terapia wg Castillo Moralesa – to leczenie ukierunkowane na neurosensomotoryczną terapię rozwojową całego ciała ze szczególnym uwzglednieniem strefy orofacjalnej.

Najczęściej stosowaną metodą rehabilitacji w zakresie twarzy i jamy ustnej jest stymulacyjna terapia ustno-twarzowa według koncepcji Castillo Moralesa argentyńskiego lekarza rehabilitanta.

Pacjenci kwalifikowani do ustno-twarzowej terapii regulacyjnej wykazują zaburzenia oddychania, połykania, ssania, żucia, wysuwania języka, nadmiernego ślinienia, nieprawidłowego ułożenia szczęki i żuchwy.

Zasadniczo za pomocą metody Castillo Moralesa mogą być leczone wszystkie neuromotoryczne zaburzenia strefy ustno twarzowej od pierwszych dni życia dziecka. Metoda łączy w sobie elementy rehabilitacji sensorycznej, ćwiczeń logopedyczno-gimnastycznych, aktywizowania mięśni mimicznych w siedmiu obszarach na twarzy oraz leczenia ortopedyczno szczękowego.

Praca z najmłodszymi dziećmi powinna przebiegać w oparciu o indywidualny program z zakresu wczesnej profilaktyki logopedycznej włączający następujące czynności:

  1. Stymulację integracji sensomotorycznej ze szczególnym uwzględnieniem zmysłu równowagi, układu czucia głębokiego i czucia powierzchniowego.
  2. Masaż wibracyjny normalizujący nieprawidłowe napięcie mięśniowe.
  3. Gimnastyka lecznicza stabilizująca postawę ciała i stymulująca obszar ustno twarzowy.
  4. Zabiegi manualne wewnątrz jamy ustnej odtwarzające odruchy w obszarze ustno twarzowym (np. po zdjęciu sondy).
  5. Wprowadzenie do ćwiczeń płytki przedsionkowej, regulującej oddychanie nosem oraz poprawiającej napięcie mięśnia okrężnego warg.
  6. Kształtowanie umiejętności prawidłowego przyjmowania pokarmów u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym.
  7. Regulacja napięcia mięśniowego z zastosowaniem masażu niemowlęcego.
Metoda stosowana najczęściej u dzieci z wadami genetycznymi i neurologicznymi (zespół Downa, mózgowe porażenia dziecięce i inne zaburzenia rozwojowe). Może być wykorzystana również u dorosłych z asymetrią twarzy lub porażeniem nerwu twarzowego. Odpowiednie manipulacje terapeutyczne pozwalają znormalizować napięcie wspomnianych grup mięśniowych i skoordynować proces mowy
z oddechem.

Ten sposób, nie tylko znacznie usprawnia funkcje oralne, lecz ma wpływ na poprawę fizjonomii dziecka. Stosowanie metody poprawia funkcjonowanie narządu artykulacyjnego i ułatwia rozwój mowy.

dr Anna Regner