Terapia Czaszkowo Krzyżowa i Techniki znoszenia bólu

Terapia manipulacji czaszkowo- krzyżowej – w mojej pracy korzystam z eklektycznego pragmatycznego podejścia czaszkowo- twarzowego i stomatologicznego.

Leczenie obejmuje dysfunkcje czaszkowo- twarzowe, czaszkowo -szyjne i potyliczno- krzyżowe.

Manipulacje manualne w obrębie czaszki, kręgosłupa i kości krzyżowej regulują przepływ płynu mózgowo –rdzeniowego, który inicjuje dotlenienie i relaks ciała. Stymulacja na tkankach kostnych i mięśniowych obszaru ustno twarzowego wpływa na symetrie i regulację napięcia mięśni twarzoczaszki.

Manualne techniki czaszkowo- krzyżowe stanowią cenne uzupełnienie terapii ustno twarzowej.

dr Anna Regner