Integracja odruchów ustno-twarzowych Masgutowej

Celem odpowiednio dobranych działań będzie:

  • prawidłowe przyjmowanie pokarmu
  • lepsza ekspresja mimiczna
  • lepsza percepcja wzrokowa i słuchowa
  • regulacja napięcia mięśniowego
  • poprawa mowy i zdolności komunikacji
  • rozwój świadomości oraz ruchu własnego ciała
Odruchy twarzy pojawiają się i rozwijają już w okresie prenatalnym, a dojrzewają i integrują wraz z upływem okresu niemowlęcego. Odruchy niemowlęce, do których należą między innymi: odruch Babkina, ssania , szukania i inne, dojrzewają i integrują się wraz z upływem okresu niemowlęcego. Istnieją odruchy, które są aktywne przez całe życie i funkcjonują razem z kontrolowanymi nawykami ruchowymi twarzy.

Odruchy twarzy powinny być zintegrowane, aby schematy ruchów związanych z jedzeniem, mową, wyrażaniem emocji, czy komunikacji mogły prawidłowo funkcjonować.

Włączenie terapii sensomotorycznej oraz proprioreceptywnej integruje odruchy ustno-twarzowe z całym ciałem. Wypracowuje prawidłowe wzorce rozwoju ruchowego. W zastosowanej metodzie ważnym czynnikiem jest rehabilitacja bierna i czynna. Proponowane techniki aktywizują mechanizmy regulacji postawy ciała i dynamicznej pracy struktury twarzy. Wspomagają procesy przewzorowania nieprawidłowych schematów odruchów, doprowadzając je najczęściej do prawidłowego funkcjonowania i dalszego rozwoju.

Dzięki takiej stymulacji następuje dojrzewanie funkcji schematów neurologicznych.

dr Anna Regner