Turnusy

Termin: początek 2021
Miejsce: Jedlina Zdrój (Góry Sowie), Hotel Jedlinka
Organizator: Dr Anna Regner i Piotr Regner

Koordynator:  Marianna Wasik tel.: +48668377295, mariannawasik@gmail.com

Kontakt i zapisy: regneranna@gmail.com, piotr.regner@gmail.com 

 

 •  Zgłoszenia na turnus proszę dokonywać drogą mailową na formularzu zgłoszeniowym.
 • Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące turnusu udzieli Państwu koordynator –  Marianna Wasik.
 • Kwalifikacja na turnus odbędzie się po rozmowie z Dr Anną Regner (telefon 600 394 932).

Międzynarodowe turnusy organizowane przez Yonie Bonawie z Singapuru prowadzone są od 2007 roku. W związku z dużym zapotrzebowaniem turnusy odbywają się dwa razy w roku w Indonezji, Malezji i Singapore.

W styczniu lub lutym 2021 roku na prośbę rodziców odbędzie się kolejny międzynarodowy turnus prowadzony przez terapeutów z Singapuru i z Polski.

Turnus zapewnia zindywidualizowaną opiekę terapeutyczną. Wspólne konsultacje interdyscyplinarnego zespołu pozwolą dobrać dla każdego dziecka najlepszy program terapii. Każdy specjalista jest ekspertem w określonej dziedzinie rehabilitacji. Umożliwia to fachowe przeszkolenie rodziców z zastosowaniem technik proponowanych do kontynuacji w domu.

Kto może skorzystać z turnusu?

Dzieci ze schorzeniami genetycznymi i neurologicznymi takimi jak:

 • Autyzm
 • Epilepsja (padaczka), encefalopatia 
 • Mózgowe porażenie dziecięce
 • Zaburzenia napięcia mięśniowego towarzyszące wadom genetycznym
 • Trudności z połykaniem, ssaniem, gryzieniem i żuciem pokarmów
 • Zaburzenia ustno twarzowe (asymetria, dysfunkcja stawów skroniowo żuchwowych, niedomykanie warg i ślinienie, porażenie języka, przerost języka, zaburzona motoryka języka, zgrzytanie zębami) inne. 
 • Zaburzenia psychomotoryczne i opóźniony rozwój mowy

Efekty terapeutyczne

Pacjent z Malezji przed i po turnusie

Pacjent w Polsce przed i po turnusie

Proponujemy eklektyczne podejście terapeutyczne uwzględniając: 

 1. Ustno twarzową terapię regulacyjną według Castillo Moralesa
 2. Terapia NDT Bobath 
 3. Terapia Wisceralana (metoda leczenia holistycznego skupiająca się na połączeniach pomiędzy układem mięśniowo–szkieletowym a narządami wewnętrznymi). 
 4. Drenaż limfatyczny twarzy i całego ciała
 5. Kinesiotaping 
 6. Terapia czaszkowo- krzyżowa
 7. Masaż dziecięcy Shantala, Petera Walkera 
 8. Masaż z olejami terapeutycznymi (decyzję o tej terapii podejmuje aromaterapeuta)
 9. Techniki mięśniowo-powięziowe znoszenia bólu według Bowena i Emmetta
 10. Manualna terapia percepcji słuchu i wzroku
 11. Terapia rąk 
 12. Refleksologia stóp

Organizacja

 1. Po przyjeździe na turnus rodzice otrzymają harmonogram zaplanowany na cztery dni terapii. Każdego dnia są cztery indywidualne sesje, dwie przed i dwie po południu.
 2. Decyzje dotyczące zmian harmonogramu podejmuje zespół terapeutów tylko w wyjątkowych przypadkach.
 3. Podczas sesji jedno z rodziców cały czas towarzyszy dziecku.
 4. Celem rezerwacji miejsca wymagany jest zadatek w wysokości 2500 tysiąca złotych. Pełna wpłata powinna zostać uregulowana na miesiąc przed rozpoczęciem turnusu.
 5. Cena turnusu obejmuje terapię, cztery noclegi ze śniadaniem oraz uroczystą powitalną kolację.
 6. Rodzice z dziećmi mają zarezerwowane noclegi w pokojach z łazienkami i  aneksem kuchennym (płyta indukcyjna, lodówka, naczynia). Uwzględniając sugestie rodziców dotyczące zróżnicowanych preferencji żywieniowych, proponujemy możliwość skorzystania z indywidualnego przygotowania obiadów i kolacji w pokojach o dowolnych porach lub skorzystania z jednej z dwóch restauracji hotelowych.
 7. W przypadku braku miejsc na turnus w podanym terminie, przewidziane są indywidualne konsultacje u Yonie Bonawi w dniu 14.08.2020. Chętni mogą zapisywać się u organizatora przez stronę internetową, z dopiskiem konsultacje u Yonie.
 8. Wszystkie szczegóły dotyczące zapisów i odpłatności można uzyskać telefonicznie u Pana Piotra Regnera 608 618 411.

Sylwetki terapeutów

dr Anna Regner

Dr Anna Regner jest wykładowcą na Podyplomowych Studiach Logopedii Klinicznej i Neurologopedii na Wydziale Nauk o Zdrowiu przy Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Przez piętnaście lat była kierownikiem Podyplomowych Studiów z Wczesnej Interwencji i Wspomagania Małego Dziecka przy DSW we Wrocławiu.

Odbyła liczne kursy i szkolenia zarówno w kraju jak i za granicą z zakresu integracji sensorycznej, masażu niemowlęcego, terapii ustno twarzowej Castillo Moralesa, terapii czaszkowo- krzyżowej, technik znoszenia bólu wg koncepcji Rossa Emmetta i wielu innych neurosensomotorycznych form.

Od 20 lat bierze udział w międzynarodowych turnusach w USA, Kanadzie, UK, Norwegii, Singapore, Malezji i Indonezji.

Zdobyta wiedza i doświadczenie wykorzystywane są w holistycznej pracy z ciałem pacjentów.

W terapii wiodące są techniki neurorozwojowe, indywidualnie dobierane dla każdego dziecka.

Yonie Bonawi

Yonie Bonawi jest wykwalifikowanym terapeutą w dziedzinie wieloprofilowej i polisensorycznej terapii z ciałem.

Już 12 lat prowadzi Centrum Rehabilitacyjne w Singapurze i cieszy się dużym szacunkiem i uznaniem wśród rodziców i innych terapeutów.

Od 2007 roku organizuje międzynarodowe turnusy rehabilitacyjne. Zapraszana jest przez różne ośrodki rehabilitacyjne w Malezji, Indonezji, Australii,
USA, Kanadzie, Polsce i Wielkiej Brytanii.

Jej osobiste doświadczenia jako matki autystycznego dziecka przyczyniły się do poszukiwań nowych rozwiązań, aby poprawić jakość życia oraz stan zdrowia swojej córki.

Ukończyła liczne specjalistyczne kursy i opanowała wiele technik z zakresu terapii nieprawidłowych odruchów według Dr Sally Goddard. Opanowała wschodnie techniki pracy z ciałem Jin Shin Jyutsu. Studiowała w Australii osteopatie u Toma Bowena, terapię czaszkowo – krzyżową, hipnozę oraz techniki znoszenia bólu według koncepcji Rossa Emmetta. Od czterech lat studiuje w Arizonie /USA u Dr. Bruno Chikly w Health Institute osteopatię oraz reorganizację i programowanie mózgu.

Jej wrodzony talent do pracy terapeutycznej w połączeniu z umiejętnościami i kreatywnością, sprawia że jest wyjątkowym terapeutą i nauczycielem.

Uzyskane przez Yonie sukcesy w rehabilitacji własnej córki oraz wielu innych osób niepełnosprawnych stanowią motywację dla rodziców i inspirację dla terapeutów.

Dr Marzena Machoś

Dr Marzena Machoś jest logopedą, specjalistą wczesnej logopedii klinicznej, filologiem i oligofrenopedagogiem. Od kilkunastu lat zajmuje się terapią małych dzieci.

Pracuje w centrum „Fizjofit Strefa Malucha” w Gliwicach i w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu. Od roku prowadzi Śląskie Centrum Niemowlaka ”Guguhopla”

Jest konsultantem na oddziale neonatologii w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Zajmuje się diagnozą i terapią logopedyczną noworodków i niemowląt.

Dr Machoś jest wykładowcą na studiach podyplomowych kilku uczelni wyższych. Jest autorką kilkudziesięciu artykułów z zakresu terapii mowy, poradników dla rodziców i logopedów oraz kart diagnozy (diagnoza neurologopedyczna niemowląt, ocena bazowych umiejętności komunikacyjnych, ocena gotowości do jedzenia – obserwacja gotowości motorycznej, sensorycznej i odruchowej, karty oceny ssania piersi i ssania butelki).

Wśród logopedów i rodziców znana jest jako CIOCIA GUGUHOPLA.

Uczy studentów i rodziców komunikacji z dzieckiem niemówiącym (autyzm, niepełnosprawność intelektualna, wady genetyczne). Prowadzi szkolenia dla logopedów w oparciu o autorskie programy „Nie patrzy, nie słucha, nie mówi”, „Guguhopla, od zabawy do mówienia, od samogłoski do zdania obrazkowo literowego”.

Lubi zabawę i woli kontakt od sztywnych struktur, wierzy w proste środki do celu.

W swoich podróżach po świecie, których jest pasjonatką, szuka pierwotnej prostoty przynoszącej pożytek rozwojowi dziecka.

Mgr Agnieszka Mermer

Mgr Agnieszka Mermer jest fizjoterapeutą – absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Ukończyła liczne kursy i szkolenia zawodowe takie jak: Techniki Mc Kenziego, kurs badania i fizjoterapii funkcjonalnej w uszkodzeniach stawu barkowego, kolanowego, biodrowego i stopy (Rehalab), Terapię Czaszkowo- krzyżową, MNRI (terapię neurotaktylną integrację odruchów dynamicznych i posturalnych, terapię wzrokowo-słuchową, ustno twarzową), Proprioceptywne Neuromięśniowe Torowanie (PNF) – kurs podstawowy, Dynamiczną Stabilizację Nerwowo Mięśniową (DNS), kurs podstawowy – Neurofizjologiczną Metodę NDT Bobath, Metoda Prechtla (diagnostyka Prechtla – najwcześniejsze diagnozowanie niedojrzałości lub uszkodzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego poprzez badanie prezentowanych przez dziecko, globalnych wzorców ruchu -GMs- GENERAL MOVEMENTS), Terapię ręki.

Pani Agnieszka jest również Międzynarodowy Instruktorem Technik znoszenia bólu wg Rossa Emmetta

Mgr Dorota Regner

Mgr Dorota Regner jest pracownikiem naukowym i doktorantką na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Pracuje jako dyplomowana pielęgniarka w Klinice Neurologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Z wykształcenia jest magistrem pielęgniarstwa i logopedii klinicznej.

Pracuje z pacjentami chorymi neurologicznie, udziela fachowej pomocy logopedycznej pacjentom z trudnościami połykania, uczy karmienia terapeutycznego pacjentów z sondą do żołądka (PEG).

Przeprowadza treningi wspomagające oddychanie u pacjentów z rurką tracheotomijną. Ukończyła wiele kursów w tym Miofunkcjonalną terapię, Odruchy niemowlęce u Bruno Chikly z USA i inne.

Muhammad Sufi

Dyplomowany trener, ukończył National Academy of Sports Medicine w Singapore. Posiada też dyplom Promocji Zarządzania Zdrowiem i Zarządzania Sportem.

Specjalnością Sufiego jest praca z postawą ciała i uwolnieniem mięśniowo-powięziowym.

Ukończył kursy w Barral Institute w Australii z zakresu manipulacji manualnej organów wewnętrznych (trzewi). Stosuje w pracy techniki czaszkowo krzyżowe i znoszenia bólu według koncepcji Rossa Emmetta.

Pracuje jako fizjoterapeuta w Centrum Therapies R Us. Pte Ltd. Singapore.

Zespół terapeutów pracujących na turnusach w Polsce

Zespół Terapeutów pracujących na turnusach w Malezji, Indonezji i Singapore

Zapisz się

Zapisy prowadzone są przez organizatora drogą mailową.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!